Hasar meydana geldiği zaman en kısa sürede bizi haberdar ediniz...

Hasar ihbarında aşağıda belirttiğimiz bilgiler sizden istenecektir:

 • Poliçe ve acente numarası,
 • Sigortalının adı, soyadı, ticari unvanı,
 • Hasar tarihi,
 • Tahmini hasar miktarı,
 • Hasarın mahiyeti,
 • Ekspertiz yapılacak yerin açık adresi ve telefonu

Hasar anında acil yardıma ihtiyaç duyuyorsanız bunu mutlaka hasar danışmanıza bildiriniz, kendisi sizin için gerekli olan yardımı en kısa sürede organize edecektir

Hasar ihbarı yaptığınızda tarafınıza verilecek olan dosya numaranızı mutlaka not ediniz. Hasarınızla ilgili tüm yazışma ve görüşmelerde bu dosya numarası kullanılacaktır. Hasarınızla ilgili tüm süreçte dosya numaranızı bilmeniz ve sizden talep edeceğimiz hasar evraklarını en kısa sürede temin ederek bize ulaştırmanız size kolaylık sağlayacak, işlemlerinizi hızlandıracaktır.

Olayın niteliğine göre inceleme sonrasında gerek duyulduğunda ek belge istenebilecektir.

 

Kasko Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Poliçe fotokopisi
 • Trafik kazası tespit tutanağı
 • Hasarlı kısımları gösteren fotoğraflar
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Beyan (zabit yok ise)
 • Alkol raporu
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa)
Cam Kırılması Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan /zabit
 • Ruhsat fotokopiniz
 • Hasarınız seyir halinde olmuş ise ehliyet fotokopiniz
 • Fatura
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri
Park Hali Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
 • Hasarınızın nasıl olduğunu anlatan detaylı bir beyan (zabıt yok ise)
 • Ruhsat fotokopiniz
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Fatura
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri

Radyo Teyp Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Karakoldan tutturulmuş polis zabtı
 • Ruhsat fotokopiniz
 • Fatura
 • Hasarlı aracın fotoğrafları
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri

Devrilme Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Araç pert olmuş ise, aracın pert olmasını kabul ettiğine dair sigortalıdan muvafakat
 • Maliyeden borcu olmadığına dair yazı
 • Ruhsat asli
 • Yedek anahtar
 • Araç ile ilgili tüm belgeler
 • Yük irsaliyesi ve kantar fişi (Araç yüklü iken kaza yapmışsa)
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri

Hırsızlık Hasarlarında İstenecek Evraklar
 • Karakol müracaat zaptı
 • Araç dosyası (fatura,üretim belgesi)
 • Temiz kağıdı (vergi makbuzlar,vergi dairesinden borcu yoktur yazısı)
 • Aracın trafikten kaydının silindiğine dair belge
 • Asayiş şube müdürlüğünden bulunamadı yazısı
 • Aracın asil ve yedek anahtarları
 • Çalıntı ruhsat aslı
 • Ödemenin yapılacağı banka, şube ve hesap no bilgileri
 • Olayın niteliğine göre inceleme sonrasında gerek duyulduğunda ek belge istenebilecektir.

Trafik Sigortası / Maddi Zararlar İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı onaylı sureti.
 • Alkol raporu
 • Sigortalının ehliyet/ruhsat fotokopisi
 • Zarar gören aracın ruhsat fotokopisi
 • Hasar resimleri
 • Zarar gören aracı kullanan kişinin ehliyeti
 • Mağdur ruhsat sahibine ait banka, şube ve hesap no bilgileri

Trafik Sigortası / Bedeni Zararlar / Tedavi Masrafları İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Kati hastane raporu
 • Tedavi masraflarını gösterir fatura ve belgeler
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve hesap no bilgileri

Trafik Sigortası / Bedeni Zararlar / Daimi Sakatlık İçin İstenecek Evraklar
 • Kusur durumunu gösterir trafik kazası tespit tutanağı
 • Maluliyet derecesini belirtir hastane heyet raporu
 • Kişinin son kazanç belgesi
 • Mağdur kişiye ait banka, şube ve hesap no bilgileri

Kaza Tespit Tutanağı

  2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca, 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren yalnız maddi hasara yol açan trafik kazalarında, taraflar trafik zabıtası çağırmaya gerek görmezlerse, kazanın oluş şeklini kendi aralarında yazılı olarak saptamak şartıyla kaza yerinden ayrılabileceklerdir.

   

  Kazaya karışan tarafların tamamı tarafından imzalanmayan tutanaklar geçerli kabul edilmeyecektir. İkiden fazla motorlu aracın karıştığı trafik kazalarında veya gerek görüldüğünde birden fazla form kullanılabilir. Düzenlenen tutanaklar fotokopi yoluyla çoğaltılabilir. Tutanak ile beraber araçlar kaza yerinden kaldırılmadan mümkünse araçların fotoğrafları çekilir ve fotoğraflar tutanak ile beraber değerlendirilir. Kurallara uygun şekilde düzenlenen Tutanak, Trafik Zabıtasınca düzenlenen Trafik Kaza Tespit Tutanağı hükmündedir.

  Aşağıdaki hallerde trafik kazası tespit tutanağının trafik zabıtası tarafından düzenlenmesi gerekmektedir:

   

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanılıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanılıyorsa,
 • Sürücüde yaş küçüklüğü varsa,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi varsa,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya daha fazlasının kamu kurumlarına ait olması,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelirse,
 • Trafik Kazasında sadece 3 üncü kişilere ait eşyalara zarar gelirse,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortasının bulunmaması,
 • Trafik kazası ölüm ve/veya bedeni zarar ile sonuçlanmışsa.